Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

KILKA SŁÓW

Jeremiasz Popiel jako artysta/autysta nie odnosi się do szczegółów rysowanych detali w sensie uniwersalnym. Nie postrzega elementów świata jako przypadkowych lub zaplanowanych warstw ludzkiej inwencji. On, jak wnikliwy badacz, koncentruje się na własnej analizie przedmiotu. Ponieważ jego sposób porozumiewania się ze światem i ludźmi jest ograniczony językiem, prace stały się osobistym komunikatem.

Jeremiasz doskonale orientuje się w geograficznych zawiłościach świata. Dzięki swym miastom jest w nieustającej podróży.

Architektura i Kolor 2020-2021

Jeremiasz Popiel dzięki własnej, oryginalnej metodzie  malarskiej, ukazuje różnorodność i wielobarwność ludzkich emocji  

Jego świat jest pełen finezji, jasnego koloru i beztroski, ale kontrasty linii, głębokie cienie postaci oraz forma obrazów symbolizują nie tylko duchowość bohaterów, ale także ich wewnętrzny niepokój, płynący z nierówności społecznych.

Ludzie Indii - wyraziste relacje i silne emocje

Świat architektury 2022

New York City 2020

Miasta 2015-2018

MIASTA ŚWIATA WEDŁUG JEREMIASZA

Cykl zaczął się w 2013 roku i do chwili obecnej powstało ponad 140 prac. Miasta zdradzają Jeremiaszowi swe tajemnice. Chwalą mu się swoją geometrią linii prostych, zagadkowymi perspektywami, harmonią okien, aut, mostów, ulic, domów. Jeremiasz Popiel rysuje to, co widzialne i to, co ukryte za tym, co widzialne. Rysuje fantomy dźwiękowe i zapachowe. Dopiero z tych okruchów rzeczywistości czytelnik jego obrazów buduje w swoim strumieniu przeżyć żywe miasto. Boskie Buenos Aires to ptak szybujący nad klasycyzującym pałacem i wielka rzeźba człowieka zadumanego nad losem ludzkości. Delhi ze swoim fortem i górującą nad nim flagą Indii jest przedstawione bez ludzi. To jedno z najbardziej przeludnionych miast świata, w oczach Jeremiasza jest puste, jakby przejechał się po nim beckettowski wyludniacz. Budapeszt, Stambuł, Jerozolima, Kair też zostały przez Jeremiasz wyludnione. Tylko w Pradze, na moście Karola, pojawia się jakieś tajemnicze zwierzę. Podobnie puste jest Chicago, Berlin i Wenecja. Nie ma gangsterów, piwoszy, gondolierów. Są tylko bryły, perspektywy. Dla Jeremiasza Popiela miasta to architektura, pomniki, kamienie, mosty. Bo czyż właśnie nie architekturą są miasta? Gdy nie będzie już ludzi, to zostaną po nas tylko tajemnicze budowle o niewiadomym znaczeniu i pochodzeniu, jak w kambodżańskim Angkor. 2018 Kamil Sipowicz

BIO.

Synthesis photography is part of computer-generated imagery (CGI) where the shooting process is modeled on real photography. The CGI, creating digital copies of real universe, requires a visual representation process of these universes.

Synthesis photography is the application of analog and digital photography in digital space.

W grudniu 2020 roku Studio Metropolis uzyskało wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Kolekcja obrazów Jeremiasza Popiela jest także dostępna w postaci inkografii, powstałych na muzealnym papierze Hahneműhle William Turner. Każda z tych prac wykonana jest w formacie 1:1 oraz limitowanym nakładzie 10 egzemplarzy i zawiera numer katalogowy, certyfikat pracy, a także podpis autora.

Ważniejsze wydarzenia

Muzeum Narodowe w Warszawie 2014, Pałac Prezydencki Warszawa, czerwiec 2014. Zaproszenie przez Panią Prezydentową Annę Komorowską. Sejm RP 2013, Teatr Studio Warszawa, 2012, Galeria Donde, Warszawa 2019/2020. Wystawa "Nowojorskie relacje" w galerii NEY, w 2020. Wystawa plenerowa “Kultura włączania...” organizator - Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa. Centrum Kultury Fabryka Trzciny, 2015. Warszawa, Muzeum Sportu i Rekreacji, 2014. Projekt kalendarza na 2015 rok, pt. “Miasta świata według Jeremiasza”. Sponsor- francuskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych MACIF. Kolejne odsłony plenerowej wystawy “Miasta Świata według Jeremiasza”. MIK,. Wystawa poplenerowa w Kopalni "Guido", 360 metrów pod ziemią, w Zabrzu. Wystawa prac dla Europejskiej Agencji d/s Edukacji Włączającej. Wisła, sierpień 2015. Festiwal teatralny “Wielki Mały Teatr” - organizator Fundacja Wojciecha Pszoniaka “Kurtyna w Górę”. Teatr Baza, 2016. Warszawa. Na zaproszenie Roberta Brylewskiego projekt okładki płyty zespołu Szum,2017. Warsztaty Kultury w Lublinie. Wystawa 2023. Galeria Apteka Sztuki Warszawa 2024.

Eco Materials

Some sports allow a tie game; others provide tie-breaking methods, to ensure one winner and one loser.

KOMIX JEREMIASZA

Sports Profile

A number of such two-sided contests may be arranged in a tournament producing a champion.

Highest Reviews

Many sports leagues make an annual champion by arranging games in a regular sports season.

Insert [shortcode] of any WordPress plugin installed on your website.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

JEREMIASZ POPIEL

wystawy zdjęcia archiwum

The sky was cloudless and of a deep dark blue.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Wieża ciśnień jako znak i symbol miasta